0
loading...
เกี่ยวกับแพรนซ์โกลด์

ความมั่งคั่งของคุณธุรกิจของเรา

ค่านิยมของเรา

คำปฏิญญาของแพรนซ์โกลด์

01 การพัฒนา

เพื่อการเติบโตและการตอบสนองความท้าทายทั้งหมดอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่มีความชำนาญ หลอมรวมปัญญาให้เข้ากับแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละการออกแบบและทุกขั้นตอน

02 ความถูกต้อง

เพื่อการติดตามภารกิจของเราและการตัดสินใจด้วยความมั่นใจกับการรักษาความซื่อสัตย์ในทุกการกระทำภายในองค์กรของเรา

03 การเพิ่มขีดความสามารถ

เพื่อปรับปรุงและยกระดับชีวิตของลูกค้าของเราผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมและทั่วโลก

ปรัชญาองค์กรของเรา

พันธกิจ

เพิ่มสภาพคล่องของเงินดิจิทัลและลดเวลาให้น้อยที่สุดโดยเสนอตัวเลือกผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกที่ปลอดภัยและมีศักยภาพในการเก็บเงินของพวกเขาในระหว่างวันที่ไม่มีการซื้อขายเพื่อทำการเติบโตให้กับสินทรัพย์


วิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาระบบขั้นตอนวิธีการซื้อขายที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงของเราเพื่อให้เข้ากันได้กับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลักที่สำคัญในตลาด เพื่อเป็นโปรแกรมสะสมความมั่งคั่งหลักให้กับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก

การแนะนำ บริษัท