0
loading...

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานและการยอมรับข้อตกลงของคุณ อ่านก่อนการดำเนินการต่อ

แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลเนื้อหาเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด (คำว่า "แพรนซ์โกล์ดเว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ทั้งหมดของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดรวมถึง เนื้อหาบนพวกเขา) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ยังรวมถึงการเปิดเผยที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง การใช้งานไซต์แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับหน่วยงานของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดด้านล่างนี้รวมถึง บริษัท ในเครือของพวกเขา ("แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด") โดยการใช้หรือเข้าถึงไซต์แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้งานไซต์Pแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดคุณนั้นควบคุมโดยรุ่นของข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในวันที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดโดยไปที่ไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดและคลิกที่ลิงค์ข้อกำหนดการใช้งานซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้า ข้อกำหนดเหล่านี้เพิ่มเติมจากข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณกับแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดรวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่ควบคุมการใช้ข้อมูลเนื้อหาเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการของคุณที่มีอยู่ในและผ่านเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด

การใช้เว็บไซต์แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด

ไซต์ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เว้นแต่คุณและแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดได้ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสนับสนุน อย่างไรก็ตามเราตระหนักว่ามีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการแก่คุณ เราได้ใช้โปรแกรมการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยรูปแบบการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูง

บัญชีที่ถูกจัดการอย่างมืออาชีพ

แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่จดทะเบียนซึ่งให้บริการคำปรึกษา บริการนี้ให้บริการที่ปรึกษาโดยมีค่าธรรมเนียม

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นของตัวแทนจำหน่าย

ในฐานะนายหน้าตัวแทนจำหน่าย แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรือ บริษัท ในเครืออาจทำหน้าที่เป็นเงินต้นให้กับบัญชีของตัวเองหรือเป็นตัวแทนสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายให้กับคุณหรือซื้อโดยคุณเพื่อความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของเนื้อหาที่จัดทำโดย แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด หากได้รับการขึ้นเครื่องหมายหรือค่าคอมมิชชั่นหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คุณเข้าใจถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและรับทราบว่าคุณอาจเลือกที่จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ตัวแทน

ข้อจำกัดของคำแนะนำการลงทุนและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายภาษีการลงทุนหรือการประกันภัย ไม่มีสิ่งใดในไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดที่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอขายการชักชวนให้เสนอซื้อหรือคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยใด ๆ โดย แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรือบุคคลที่สาม เครื่องมือการวางแผนการลงทุนบางอย่างที่มีอยู่ในไซต์ขอแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดอาจให้การศึกษาการลงทุนทั่วไปตามข้อมูลที่คุณป้อน คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนความปลอดภัยหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนส่วนบุคคลสถานการณ์ทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยง คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือภาษีของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

นโยบายลิขสิทธิ์นโยบายการเชื่อมโยงและเครื่องหมายการค้า

ไซต์ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ ดังนั้นคุณไม่สามารถคัดลอกแจกจ่ายแก้ไขโพสต์หรือเฟรมในไซต์ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดรวมถึงข้อความกราฟิกวิดีโอเสียงรหัสซอฟต์แวร์การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้หรือโลโก้ หากคุณและแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดได้ตกลงเป็นอย่างอื่นลิงก์จากเว็บไซต์อื่นไปยังเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดจะต้องแก้ไขไปยังหน้าแรกระดับบนสุดของโดเมนของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด(เช่น https://prancegoldholdings.com//) เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหากคุณเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นไปยังหน้าแรกระดับบนสุดของเว็บไซต์ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด เว็บไซต์ของคุณและลิงค์นั้นอาจไม่แนะนำให้แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดสนับสนุนผู้สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ไม่ใช่ - เว็บไซต์ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด นิติบุคคลบริการหรือผลิตภัณฑ์และไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดนอกเหนือจากที่มีอยู่ในเนื้อหาของลิงค์เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งหมดของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดเว็บไซต์เป็นของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรือ บริษัท ในเครือยกเว้นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบุคคลที่สามซึ่งเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด

 • 1.ลายเซ็นจริงหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

 • 2.คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดหรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์หลายงานอยู่ภายใต้การแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวรายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าว

 • 3.การระบุตัวตนของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและคำอธิบายว่าเนื้อหานั้นอยู่ที่ใดในเว็บไซต์ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด

 • 4.ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ

 • 5.คำแถลงโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่โต้แย้งในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย

 • 6. คำแถลงของคุณซึ่งกระทำภายใต้บทลงโทษในการเบิกความเท็จว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในประกาศของคุณนั้นถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

เนื้อหาและการวิจัยของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดรวมถึงข่าวและข้อมูลทั่วไปความเห็นเครื่องมือโต้ตอบราคาเสนอรายงานการวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินหลักทรัพย์และวิชาอื่น ๆ เนื้อหาบางส่วนนี้จัดทำโดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด("เนื้อหาของบุคคลที่สาม") เนื้อหาของบุคคลที่สามบางอย่างอาจมีให้โดย บริษัท กองทุนรวมซึ่งลูกค้าของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดสามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์ม แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการนำมาใช้หรือแก้ไขเนื้อหาบุคคลที่สามและไม่ได้รับรองหรืออนุมัติโดยนัยหรือโดยนัย ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งหรือไม่ให้คำแนะนำการลงทุนหรือสนับสนุนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการลงทุนใด ๆ ในขณะที่แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดพยายามทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไม่ว่าแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรือผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามรับประกันความถูกต้องตรงเวลาครบถ้วนหรือมีประโยชน์และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใด ๆ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอื่น ๆ บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์บุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สามนั้นจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดและผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยเฉพาะ คุณจะใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามโดยยอมรับความเสี่ยงเอง เนื้อหาของบุคคลที่สามนั้นมีให้ตามเกณฑ์ "ตามสภาพ" ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามขอปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด การรับประกันใด ๆ ของวัตถุประสงค์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามและผู้ปกครองของพวกเขา บริษัท ในเครือผู้ให้บริการผู้ให้บริการทนายความผู้ให้คำปรึกษาผู้พิพากษาหรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่กำหนด การใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไรการใช้ข้อมูลหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะได้รับความเสียหายใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดอาจรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารซึ่งเป็นเรื่องของการเสนอขายต่อสาธารณะที่มีให้แก่ลูกค้านายหน้าซื้อขายของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรืออื่น ๆ การกรองเนื้อหาอื่น ๆ บางอย่างอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามเกณฑ์วัตถุประสงค์

ตารางเวลาของเนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดนำเสนอเฉพาะวันที่เผยแพร่หรือระบุและอาจถูกแทนที่โดยกิจกรรมการตลาดที่ตามมาหรือด้วยเหตุผลอื่น นอกจากนี้คุณมีหน้าที่ตั้งค่าแคชในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุด

การใช้งานต้องห้าม

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมีความจุจำกัดและมีการใช้งานหลาย คนอย่าใช้เว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหายหรือสร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดห้ามใช้ไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดในลักษณะใด ๆ ที่อาจรบกวนการใช้งานของไซต์อื่น ๆ ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด

วิธีการเข้าถึง

โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดนั้นมีไว้เพื่อให้สามารถดูได้โดยเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปที่มีความละเอียดหน้าจอ 800 x 600พิกเซลหรือสูงกว่า แม้ว่าคุณอาจใช้วิธีการอื่นในการเข้าถึงเว็บไซต์ของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดโปรดทราบว่าเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดอาจไม่ปรากฏอย่างถูกต้องผ่านวิธีการเข้าถึงอื่น ๆ และคุณใช้ความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น คุณไม่ควรเข้าถึงไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดผ่านอุปกรณ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้การเข้าถึงที่รวดเร็วอัตโนมัติซ้ำ ๆ เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหรือจัดทำโดย แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดบางส่วนของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดไซต์ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ คุณไม่สามารถรับหรือพยายามเข้าถึงส่วนต่างๆของไซต์แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรือวัสดุหรือข้อมูลที่ได้รับการป้องกันอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางวิธีใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำโดย แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ

ความปลอดภัยของรหัสผ่านและการแจ้งเตือน

หากคุณมีรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงในพื้นที่แบบไม่สาธารณะของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัเว็บไซต์คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับและการใช้รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยวิธีการและอุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากนี้คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรหัสผ่านของคุณรวมถึงคำแนะนำทั้งหมดที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้ข้อมูลข้อมูลหรือบริการใด ๆ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดจะไม่อยู่ภายใต้หน้าที่ใด ๆ ในการสอบถามเกี่ยวกับอำนาจหรือความเหมาะสมของคำสั่งใด ๆ ที่ให้ไว้กับ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดโดยคุณหรือผ่านรหัสผ่านของคุณและจะมีสิทธิ์ดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวและแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดจะไม่ รับผิดชอบต่อความสูญเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำดังกล่าว ดังนั้นคุณควรดำเนินการเพื่อปกป้องความลับของรหัสผ่านของคุณ ในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตคุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการตรวจสอบบัญชีของคุณรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณบ่อยครั้งตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมของคุณทางออนไลน์และตรวจสอบการโต้ตอบใด ๆ คุณตระหนักถึงกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยการสูญหายการโจรกรรมหรือการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะร่วมมือกับแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดในการสอบสวนใด ๆ และตกลงที่จะใช้มาตรการแก้ไขเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการฉ้อโกงเพิ่มเติม

การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน

 • • แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดไม่รับประกันใด ๆ หรือโดยนัยเกี่ยวกับ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้งจำกัดเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของการใช้งานโดยเฉพาะ เว็บไซต์ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็น "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" และ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้งจำกัดไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ จะถูกต้อง

 • • แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดจะตรงกับความต้องการของคุณหรือว่าพวกเขาจะไม่ถูกขัดจังหวะปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหย้าถือครองทองคำ จำกัด ยังไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้งานของผู้ถือครองถือครองตำแหน่งที่จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลอื่น ๆ เหย้าถือครองทองคำ จำกัด เว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

 • • แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสูญเสียความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสีย เหย้าโกลด์โฮลดิ้ง จำกัด เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สามความไม่แน่นอนหรือความล่าช้า) นี่คือความจริงถ้าการถือครองทองคำล่วงหน้า จำกัด ได้รับการแนะนำจากความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว

 • • แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือผู้อื่นสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ซึ่ง แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดไม่ได้มีการควบคุมโดยตรง นี้รวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกลไกการสื่อสารหรือสายการสื่อสาร (รวมถึงโทรศัพท์สายไฟสายสัญญาณและอินเทอร์เน็ต) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตการบุกรุกข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ การประกันภัยการก่อการร้ายการจลาจลข้อพิพาทแรงงานและปัญหาแรงงานอื่น ๆ อุบัติเหตุอุบัติเหตุหรือการกระทำของรัฐบาล

 • • หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐที่ไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามหรือหากคุณเข้าร่วมกับแพรนซ์โกล์ดจำกัด เพียงแค่มีข้อตกลงกับพนักงานหรือผู้สนับสนุนแผนบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อกำหนดให้ชดใช้ค่าเสียหาย

ตามเงื่อนไขของการใช้งานไซต์แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดของคุณคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดและผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามซึ่งไม่เป็นอันตรายจากและต่อการเรียกร้องการสูญเสียความรับผิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ จำกัด เฉพาะค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานไซต์แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดหรือจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัด
หากไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่น แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดอาจหยุดหรือแก้ไขเว็บไซต์ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและคุณยอมรับการแก้ไขดังกล่าวหากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ของ แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดต่อไป

การยกเลิกสัญญา

แพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและการบังคับใช้ของพวกเขาอยู่ภายใต้กฎหมายของสำนักงานบริการทางการเงินของเซเชลส์โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎหมายและจะต้องได้รับประโยชน์จากผู้สืบทอดและมอบหมายงานของแพรนซ์โกล์ด โฮลดิ้ง จำกัดไม่ว่าจะโดยการควบรวมกิจการ หรืออย่างอื่น

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากศาลที่มีเขตอำนาจเห็นว่าบทบัญญัติใด ๆ ไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัตินั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตและบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่